Statut / Rozdział X

ROZDZIAŁ X
Biura Rejonowe Zrzeszenia

§ 34.

1. Zrzeszenie na mocy uchwały Rady Delegatów ma prawo powoływać na określonym terenie Biura Rejonowe Zrzeszenia nie posiadające osobowości prawnej.
2. Zarząd Biura Rejonowego Zrzeszenia reprezentuje członków Zrzeszenia skupionych na terenie działania Biura Rejonowego wobec władz Zrzeszenia oraz wobec osób trzecich na terenie swej działalności, jednakże do składania oświadczeń i podpisywania przez Zarząd Biura Rejonowego w imieniu Zrzeszenia niezbędnym jest udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd Zrzeszenia Wojewódzkiego.
3. Zarząd Biura Rejonowego składa się od 1 – 5 członków wybieranych przez członków Zrzeszenia skupionych na terenie działania Biura Rejonowego na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Delegatów.
4. Prezes Zarządu Biura Rejonowego Zrzeszenia jest z urzędu członkiem Rady Delegatów.

§ 35.

Biura Rejonowe Zrzeszenia działają w oparciu o Regulamin uchwalony przez Radę Delegatów.

 

Pliki do pobrania:

Statut w dokumencie Adobe PDF Około 130 kB
Statut w dokumencie MS WORD Około 390 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie ZIP Około 75 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie RAR Około 30 kB

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.