STATUT WOJEWÓDZKIEGO ZRZESZENIA HANDLU I USŁUG
W GDAŃSKU


ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne
ROZDZIAŁ II Zadania Zrzeszenia
ROZDZIAŁ III Członkowie ich prawa i obowiązki
ROZDZIAŁ IV Władze Zrzeszenia
ROZDZIAŁ V Walne Zgromadzenie Delegatów
ROZDZIAŁ VI Rada Delegatów
ROZDZIAŁ VII Zarząd
ROZDZIAŁ VIII Komisja Rewizyjna
ROZDZIAŁ IX Komisja Dyscyplinarna
ROZDZIAŁ X Biura Rejonowe Zrzeszenia
ROZDZIAŁ XI Fundusze i gospodarka finansowa
ROZDZIAŁ XII Przepisy końcowe

 

Pliki do pobrania:

Statut w dokumencie Adobe PDF Około 130 kB
Statut w dokumencie MS WORD Około 390 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie ZIP Około 75 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie RAR Około 30 kB

 

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.