Nagrody i odznaczenia

W ramach działalności Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku dużą uwagę przykłada do promocji. Członkowie Wojewódzkiego Zrzeszenia uczestniczą w wielu konkursach rodzimej polskiej przedsiębiorczości.

Nagrody i odznaczenia

1. Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
W kategorii "Małe Polskie Przedsiębiorstwa" (organizacja uprawniona do zgłaszania kandydatów).

2. Lider Przedsiębiorczości
Lider Przedsiębiorczości - konkurs w ramach corocznie organizowanego Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego (współorganizator). O tytuł "Lidera Przedsiębiorczości" mogą ubiegać się małe
i średnie przedsiębiorstwa: przemysłowe, rzemieślnicze, handlowe, doradztwa podatkowego, turystyczne. Tytuł "Lider Przedsiębiorczości" promuje szczególnie aktywnych i dynamicznych przedstawicieli firm produkcyjnych, handlowych i usługowych.

3. Teraz Polska
Ogólnopolski konkurs Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego dla najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, są wizytówką polskiej gospodarki.

4. Platynowe i Złote Laury
Konkurs miesięcznika "Super Kontakty" - magazynu rzemieślników, kupców i przedsiębiorców ma na celu wyłonienie liderów polskiego kupiectwa i rzemiosła. W konkursie tym, obok Związku Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług jest jednym z fundatorów nagród.

5. Nagroda Pomorska "Gryf Gospodarczy"
Konkurs dla najlepszych firm województwa pomorskiego, które wykazały się wielkością sprzedaży na rynku lokalnym i zewnętrznym, wartością inwestycji lokalnych, dynamiką wzrostu zatrudnienia, innowacyjnością i nowoczesnością technologii oraz eksportu. Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości.

6. Konkurs "Firma z przyszłością"
Konkurs dla właścicieli firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw regionu województwa pomorskiego. Celem konkursu jest wspieranie konkurencyjności tych firm poprzez rozpropagowanie systemu zarządzania jakością produkcji i usług, zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz ochrona środowiska, a także promocja uczestników konkursu. Organizatorem konkursu jest Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.