Certyfikat Systemu Jakości

W Wojewódzkim Zrzeszeniu Handlu i Usług w Gdańsku w roku 2001 został udokumentowany i wdrożony system jakości zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2008.

Założenia systemu są znane i realizowane na wszystkich poziomach organizacyjnych oraz znajdują się w podstawowym zakresie obowiązków każdego pracownika.

Nieustanne doskonalenie systemu jakości stanowi stały cel naszego działania.

Wojewódzkie Zrzeszenie utrzymuje nieprzerwanie od roku 2001 system zarządzania jakością w organizacji wg. normy ISO 9001:2008 w działalności organizacyjno-samorządowej, działalności szkoleniowej, działalności doradczej i wynajmu lokali.

Certyfikat Systemu Jakości - ISO 9001:2000

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.