Witamy na stronie Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku


Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku jest samorządową organizacją społeczno-zawodową osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą.

Wojewódzkie Zrzeszenie skupia w swojej organizacji kupców, gastronomików i usługodawców, tworzących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe, gastronomiczne i usługowe.

Zrzeszenie działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku (Dz.U. nr 35, poz.194), ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 35, poz. 235) oraz Statutu WZHiU. Większość członków Wojewódzkiego Zrzeszenia to na ogół małe firmy, prowadzone systemem rodzinnym. Organizacja zrzesza także wyspecjalizowane zakłady usługowe, kancelarie i biura realizujące zadania na rzecz społeczności lokalnej, oraz różnego rodzaju placówki działające w turystyce.

Kupcy- członkowie Wojewódzkiego Zrzeszenia prowadzą także działalność w dużych obiektach handlowych przez siebie finansowanych. W ramach Zrzeszenia działają Biura Rejonowe w Gdańsku, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Wejherowie i Władysławowie.

Od roku 2001 jest utrzymywany w Wojewódzkim Zrzeszeniu Handlu i Usług w Gdańsku system jakości zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2008.

Nieustanne doskonalenie systemu jakości stanowi stały cel działania Wojewódzkiego Zrzeszenia.


 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.